top of page

W  tej  zakładce  znajdziesz  zapytania  ofertowe  w  ramach  realizowanego projektu pn. „Innowacyjny system integrujący pracownie radiologiczne  służący  do archiwizacji  obrazów,  danych  medycznych oraz wykonywania opisów badań” w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na  lata  2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szanowni Państwo  zapraszamy do składania ofert w poniższym zapytaniu ofertowym nr 1/2018 na „Dostawę zintegrowanego systemu archiwizacji i dystrybucji danych medycznych i teletransmisji dla pracowni radiologicznych” 

bottom of page