© 2017 Spinray Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

  • White Facebook Icon
  • White Google+ Icon

Katowice, Rolna 43C

Niniejsza strona powstała w ramach projektu pt. "Innowacyjny system integrujący pracownie radiologiczne służący do archiwizacji obrazów, danych medycznych oraz wykonywania opisów badań." realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dowiedz się więcej.