top of page

Teleradiologia, czyli ...


Teleradiologia jest metodą pracy pole­gającą na przekazywaniu obrazów uzyskanych z badań radiologicznych w celu ich opisania lub skonsultowania w miejscu innym niż miejsce ich wykonania.

Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do powszechnego użytku w diagnostyce obrazowej technologii cyfrowych, systemów informatycznych oraz możliwości przesyłu danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

Teleradiologia jest obecnie powszechnie używanym narzędziem w diagnostyce obrazowej. Nie trzeba już udowadniać jej przydatności w codziennej praktyce klinicznej, ważne jest natomiast, aby stosować to narzędzie w sposób możliwie najlepszy i przy zachowaniu wysokich standardów jakości.

schemat.png

Jak przesyłane są badania pomiędzy ośrodkami?

 

W stosowanych przez nas rozwiązaniach badania, niezależnie od rodzaju i aparatu na którym zostały wykonane, są przesyłane z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia pomiędzy ośrodkiem wykonującym badanie, a naszym centrum opisowym.

 

W zależności od wyposażenia i stopnia ucyfrowienia ośrodka wykonującego badania zlecenie opisu badania w teleradiologii może odbywać się poprzez:

 

  • wysłanie obrazów w DICOM bezpośrednio z urządzenia diagnostycznego bądź stacji opisowej oraz po uzupełnieniu danych niezbędnych do opisu (skierowania, danych pacjenta, rozpoznania itp.) w udostępnionym przez nas systemie teleradiologicznym

  • wysłanie zlecenia bezpośrednio z systemu Informacji Radiologicznej (RIS) jednostki wykonującej badanie jeśli został on zintegrowany (HL7) z systemem teleradiologicznym 

  • wysyłanie zlecenia z systemu szpitalnego (HIS)  jeśli jednostka nie posiada systemu Informacji Radiologicznej (RIS) po uprzednim zapewnieniu w jednostce integracji HL7 i DICOM z lokalnym systemem PACS

 

Obrazy medyczne powinny być archiwizowane przy użyciu Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów (PACS). Jeśli nie posiadacie Państwo systemu PACS bądź RIS, w ramach usługi istnieje możliwość zapewnienie odpowiednich systemów.​

 

bottom of page